HiiliPinta - kestävyyttä puurakentamiseen pintahiilletyllä puulla

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Muuttuva ilmasto ja hupenevat luonnonvarat puskevat meitä kohti vähäpäästöisempää yhteiskuntaa myös rakennussektorilla, jossa nojaudutaan tulevaisuudessa entistä enemmän puumateriaaleihin. Puu on haastava materiaali: alttius kosteudelle, sienten aiheuttamalle lahoamiselle ja UV-säteilyn aiheuttamalle eroosiolle lyhentävät käyttöikää, ja jatkuva kunnossapidon tarve lisää elinkaarikustannuksia. Pintahiilto on nopea ja yksinkertainen menetelmä puun kestävyyden kasvattamiseksi. Puu poltetaan hallitusti, jolloin saadaan luonnollinen, myrkytön, monikäyttöinen pinta esimerkiksi ulkoverhoiluihin ja kantaviin rakenteisiin. Hiiltämällä voidaan tuottaa vaihtelevia pintoja ja huollon tarve on vähäinen. HiiliPinta-projekti tutkii kattavasti pintahiilletyn puun mekaanisia ja fysikaalisia ominaisuuksia. Projektin tulokset ovat tärkeitä tulevaisuuden arkkitehtuurille, joka etsii ympäristöystävällisempiä menetelmiä sekä monikäyttöisiä ja esteettisiä tuotteita.
LyhytotsikkoCHARFACE
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/201830/11/2022

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.