Cellulose-based Opacifiers

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

18. helmikuuta 2020 Euroopan komissio julkaisi regulaation, jonka mukaan titaanidioksidi (TiO2) - mm. maali-, pinnoite, kosmetiikka- ja elintarviketeollisuuden laajasti käyttämä valkoinen pigmentti - luokitellaan mahdollisesti syöpää aiheuttavaksi aineeksi hengitettynä. Tässä projektiaihiossa tutkitaan mahdollisuuksia kehittää titaanidioksidille biopohjaisia korvaavia materiaaleja. Tämä luo mahdollisuuksia korvata syöpää aiheuttavaksi luokiteltu, avolouhoksista kaivettava energiaintensiivinen ja suurivolyyminen kuluttajatuoteraaka-aine turvallisella, kasvipohjaisella, uusiutuvalla, biohajoavalla ja kestävällä materiaalilla.

Tämän Co-Creation-hankkeen tavoitteena on muodostaa koko arvoketjua edustava tutkimuslaitos- ja teollisuuskonsortio, joka kattaa niin raaka-aineen tuotannon ja jalostuksen, pigmenttimateriaalin valmistuksen, tarvittavien side- ja lisäaineiden valmistuksen sekä varsinaisten lopputuotteiden valmistuksen. Konsortion eri toimijoita rohkaistaan ottamaan kehittämiseen eri näkökulmia, joilla edesautetaan biopohjaisten TiO2:a korvaavien pigmenttien tuomista markinoille.
LyhytotsikkoCellulose-based Opacifiers
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm08/02/202122/08/2021