CellFroth

  • Serna Guerrero, Rodrigo (Vastuullinen tutkija)
  • Syrjä, Kari-Pekka (Projektin jäsen)
  • Nuorivaara, Ted (Projektin jäsen)
  • Revitzer, Hannu (Projektin jäsen)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Maailma tarvitsee raaka-aineita ja tästä johtuen kaivosalan haasteena on vastata maailman mineraalitarpeeseen, jonka arvo lähenee kahta biljoonaa Yhdysvaltain dollaria samalla, kun mineraalivarannot ovat ehtymässä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaivosteollisuuden toimijoiden täytyy prosessoida yhä suurempia massoja huonolaatuisempia malmeja. Lisäksi kaivostoiminnan tiukentuneet ympäristövaatimukset ovat johtaneet vihreämpien johtavien teknologioiden etsintään. Olemme kehittäneet Aalto-yliopiston laboratorioissamme uusia kemiallisia yhdistelmiä, joita kollektiivisesti kutsumme nimellä "CellFroth" ja joita käyttämällä pystytään parantamaan mineraalien rikastamiseen käytetyn vaahdotusprosessin suorituskykyä. Alustavissa kokeissa CellFroth-yhdistelmät ovat suoriutuneet paremmin verrattuna kaupallisiin yhdisteisiin seuraavilla osa-alueilla: i) parempi saanti kuparimalmin vaahdotuksessa; ii) matalampi herkkyys lietteen korkeille pH-arvoille vaahdotettaessa sinkkivälkettä; iii) mahdollisuus pienentää kokooja-kemikaalin kulutusta 25 %:iin alkuperäisestä annostuksesta ilman merkittävää muutosta sinkkivälkkeen saantiin ja iv) jopa kymmenkertainen prosessikinetiikka vaahdotettaessa kuparia sekä kuparimalmista että kuparipitoisesta rikastushiekasta. Mikäli edellä mainitut edut saadaan pidettyä entisellään sirryttäessä laboratoriosta teolliseen mittakaavaan, voitaisiin kasvattaa prosessoitavien mineraalien määrää ilman tarvetta kasvattaa olemassa olevien prosessilaitteiden kokoa. Lisäksi CellFroth-yhdistelmien pääkomponentti perustuu selluloosajohdannaisiin, eli sitä voidaan tuottaa uudistuvista luonnonvaroista. Suomessa olemme erityisen hyvässä asemassa tutkimaan kyseistä teknologiaa, sillä se on yksi Euroopan johtavista kaivosmaista ja johtuen Suomen mittavista luonnonvaroista, täällä on kemianteollisuutta, joka on kiinnostunut tutkimaan seluuloosajohdannaisia tulevaisuuden vihreinä kemikaalivaihtoehtoina.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/07/201930/04/2021

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia
  • SDG 9 – Teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.