Elucidation of the structural development during cellulose carbonization for advanced carbon materials

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Hiilimateriaaleista on tullut elintärkeä osa jokapäiväistä arkeamme. Niitä käytetään kevytrakenteisiin autoihin, vihreän energian keräämiseen ja varastointiin, ja jäteveden ja puhtaan veden suodatukseen ja puhdistamiseen. Nykyiset hiilimateriaalit perustuvat lähes yksinomaan ei-uusiutuviin, fossiilisiin raaka-aineisiin, joista aiheutuu huomattavia valmistuksen aikaisia ympäristövaikutuksia. Maapallon yleisintä biopolymeeriä, selluloosaa, on vuosisatoja pidetty mahdollisena hiilimateriaalien raaka-aineena, mutta materiaalien laatu on edelleen huonompi kuin öljypohjaisilla materiaaleilla. Syynä tähän on vajavainen ymmärrys selluloosan hiiletysprosessista. CelCarbo-konsortio yhdistää edistyneet simulointimenetelmät tarkkoihin röntgendiffraktioon perustuviin rakenneanalyyseihin, tavoitteena vähentää riippuvuuttamme fossiilisista resursseista tutkimalla paikallisten luonnonvarojen käyttöä.
LyhytotsikkoCelCarbo
AkronyymiCelCarbo
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202231/08/2026

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia
  • SDG 12 – Vastuullinen kulutus ja tuotanto

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.