Biojalostamon vesivirtojen katalyyttinen vesifaasireformointi

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Projektin tavoitteena on tutkia ja kehittää katalyyttista vesifaasireformointiteknologiaa. Vesifaasireformoinnin avulla voidaan
biojalostamojen laimeiden vesivirtojen orgaaninen aines konvertoida arvokkaiksi energiankuljettajiksi soveltuviksi kaasuiksi.
Projektissa tutkitaan vesifaasireformointia monitieteellisesti yhdistäen uusien katalyyttien kehittämisen ja mallinnusperusteisen reaktori- ja
prosessikonseptikehityksen sekä intensifioinnin. Lopuksi esitetään ja julkaistaan parannettu ja intensifioitu konsepti biojalostamojen vesipitoisten sivuvirtojen vesifaasireformoinnille.
LyhytotsikkoAQUACAT - Karinen
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201531/12/2018

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.