Hiilidioksidin pelkistys katalyyttipinnoilla

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Ilmakehän kasvihuonekaasujen vähentäminen on ensisijaisen tärkeää, minkä vuoksi uusien menetelmien löytäminen hiilidioksidin katalysointiin harmittomammiksi kemikaaleiksi on keskeistä ympäristön palauttamiseksi. MQS-ryhmämme esittää uuden lähestymistavan CO2-katalyyttien synteesiin, karakterisointiin ja mallintamiseen. Laaja-alainen kokeellinen tutkimus hiilidioksidin adsorptiosta metallisille, grafiittipohjaisille ja puolijohdekatalyyteille sekä uuden informaation hyödyntäminen adsorpoituneeseen CO2-molekyyliin kohdistuvien voimien mallintamiseksi mahdollistavat uusien katalyyttien ja katalyyttisten rakenteiden tunnistamisen. Kokeelliset tulokset uusista rakenteista puolestaan tukevat tarkempien teoreettisten mallien kehitystä. Kokeellisten tulosten ja simulaatioiden vuorovaikutus luo arvokkaan viitekehyksen tutkimukselle hiilidioksidin pelkistämiseksi ilmakehästä ja tarjoaa merkittävää tukea ilmaston CO2-kasvun aiheuttamaa ilmastonlämpenemistä ja merien happamoitumista vastaan.
Akronyymi-
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/202031/12/2023

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.