Oksidoreduktaasien valjastaminen oligosakkaridien aktivointiin

  • Master, Emma (Vastuullinen tutkija)
  • Mollerup, Filip (Projektin jäsen)
  • Ioannou, Eleni (Projektin jäsen)
  • Karppi, Johanna (Projektin jäsen)

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences