Oksidoreduktaasien valjastaminen oligosakkaridien aktivointiin

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

COCOA projektin tarkoituksena on käyttää valikoitujen sienten ja kasvien (koivu, kuusi) saatavilla olevia genomitietokantoja. Näistä etsitään uusia hiilihydraatti-oksidoreduktaaseja koodaavia geenejä. Tavoitteena on löytää ja kehittää uudenlaisia biokatalyyttejä, jotka pystyvät hapettamaan hemiselluloosapohjaisia oligosakkarideja tuottaen bi-funktionaalisia molekyylejä ("bio-legoja"), joista on mahdollista edelleen rakentaa uudentyyppisiä biopohjaisia polymeerejä. Työssä karakterisoidaan geenien koodaamien entsyymien biokemialliset ominaisuudet ja toimintamekanismit. Lupaavimmat entsyymien testataan kuusesta ja koivusta eristettyjen oligosakkaridien kohdennettuun hapettamiseen eli aktivointiin. COCOA hanke edistää laajan genomitiedon hyödyntämistä uudentyyppisten biopohjaisten tuotteiden valmistuksessa. Hanke tukee Suomen biotalousstrategiaa kehittämällä puunjalostuksen sivuvirroista korkean jalostusteen tuotteita.
LyhytotsikkoCOCOA / Master
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201731/12/2020