Call: researchers from Ukraine to Finland 2023

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Hakemuksen puitteissa tutkitaan kokeellisesti topologisen aineen käyttäytymistä kontrolloidussa epäpuhtausympäristössä. Topologisessa aineessa mikroskooppiset vuorovaikutukset sen rakenneosien välillä järjestäytyvät makroskooppisilla pitusskaaloilla havaittaviksi ilmiöiksi, joiden sovelluskohtehteisiin lukeutuvat esimerkiksi häviötön sähkönsiirto ja kvanttilaskenta. Tutkimme, missä määrin nämä hyödylliset ominaisuudet säilyvät kun aineen mikroskooppiseen rakenteeseen tuodaan epäpuhtauksia, ja voiko älykkäillä suunnitteluratkaisuilla parantaa haluttujen ominaisuuksien sietokykyä epäpuhtauksille. Käytämme tutkimuksiin epäpuhtauksista vapaata topologista supranestettä, helium-3:a, mihin luomme kontrolloituja epäpuhtauksia nanolangan kaltaisilla sirottajilla. Tutkimme näytteen lämmönsiirtokykyä, tavoitteenamme tunnistaa epäpuhtauksien vaikutus sen topologiseen tilaan. Tutkimuksemme tulokset ovat yleistettävissä käytettäviksi kvanttihallintaan ja kvanttimateriaalien suunnitteluun.
Akronyymi-
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm15/04/202331/12/2026

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.