Catalytic conversion of C5 and C6 sugars into platform chemicals

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Tutkimushanke liittyy Nesteen veturihankkeeseen uusiutuvien kemikaalien ja polttoaineiden valmistamiseksi erityisesti 1. tavoitteeseen ”Catalytic conversion of lignocellulosic sugars in water phase to chemicals and fuels”. Lignoselluloosa pohjaiset raaka-aineet ovat määrälliset suurin uusiutuvan raaka-aineen lähde maailmanlaajuisesti ja kotimainen vaihtoehto. Tästä lähtökohdasta kehitettävä teknologia on skaalattava ja Suomen ilmastotavoitteiden mukainen. Tämän tutkimusprojektin tavoitteena on kehittää prosessi biomassan sakkaridien, erityisesti hemiselluloosapohjaisten sokerien muokkaamiseen lisäarvolliseksi kemianteollisuuden raaka-aineeksi. Hemiselluloosan hyödyntäminen on nykyisille biojalostamokonsepteille hyvin haasteellista, johtuen sen heterogeenisesta molekyylitason rakenteesta. Hankkeessa kehitettävä prosessi on siten omiaan luomaan merkittävää lisäarvoa suomalaiselle metsä- ja kemianteollisuudelle. Tämän julkisen tutkimushankkeen toteuttavat seuraavat yliopistot, joiden osaamiset täydentävät toisiaan ja ovat oleellisia hankkeen toteuttamiseksi. Helsingin yliopiston ydinosaamista on katalyysikehitys sokerien muokkaamiseksi arvokemikaaleiksi, Aallon erotustekniikan ja prosessikonseptin kehitys ja Itä-Suomen yliopiston analytiikkaosaaminen ässä projektissa tutkittaviin kemiallisiin systeemeihin. Tässä projektissa tuotetaan vähäarvoisista sivuvirroista korkean lisäarvon kemikaaleja uusiutuvista raaka-aineista, joiden kysyntä on maailmalla erittäin suurta, mittakaavassa useita miljoona tonneja vuodessa.
AkronyymiC5C6, Kela
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/202131/05/2023

Yhteistyöpartnerit

  • Aalto-yliopisto (johto)
  • Neste Oyj (Projektin osapuoli)
  • Valio Oy (Projektin osapuoli)
  • Business Finland Oy (Projektin osapuoli)
  • Helsingin yliopisto
  • Itä-Suomen yliopisto
  • Kiilto Oy

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.