Boreal peatlands from space: towards a new era of spectral characterization

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Suot ja suometsät herättävät kiihkeitä ympäristö- ja talouskeskusteluja, ja niillä on myös keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Vuonna 2020 Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) julisti, että turvemaiden kattava kartoitus ja seuranta ovat kiireellisiä - nykyiset seurantajärjestelmät eivät kykene tuottamaan tietoa soiden tilasta ja monimuotoisuudesta riittävän tarkasti ja laajasti. PEATSPEC-hankkeessa tartutaan uusien satelliittiaineistojen ja -tekniikoiden tarjoamiin jännittäviin mahdollisuuksiin: projektin tavoitteena on kehittää uusia satelliittikaukokartoitusmenetelmiä kuvaamaan boreaalisen suokasvillisuuden ominaisuuksia ja niiden alueellisia ja kausivaihteluita. Lisäksi projektissa arvioidaan soiden käytön, kuten ennallistamisen, vaikutusta alueen albedoon (eli heijastavuuteen) hyödyntämällä satelliittikuvien aikasarjoja.
AkronyymiPEATSPEC
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202131/08/2025

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 13 – Ilmastotoimet
  • SDG 15 – Maanpäällinen elämä

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.