Anisotrooppisten partikkeleiden suunnittelu ja itsejarjestaytyminen kehittyneiden kolloidisten rakenteiden ja materiaalien valmistuksessa

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.

Chemistry

Material Science

Physics