Anisotrooppisten partikkeleiden suunnittelu ja itsejarjestaytyminen kehittyneiden kolloidisten rakenteiden ja materiaalien valmistuksessa

Hakutulokset