BOND - Blockchains boosting Finnish Industry

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

BOND – Lohkoketjut suomalaisen teollisuuden ajurina
BOND-projekti tutkii lohkoketjuja “Arvonluonnin Internetin” mahdollistajana. Projekti parantaa nykytietämystä lohkoketjujen kannalta oleellisten työkalujen hyödyntämisestä, mikä on avainasemassa lohkoketjuihin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien ja käyttöskenaarioiden tunnistamiseksi sekä lohkoketjuja hyödyntävien liiketoimintamallien kehittämiseksi eri toimialoilla. BOND-projekti toimii aloitteentekijänä suomalaisyritysten ja tutkimuslaitosten lohkoketjuekosysteemin muodostamisessa ja jakaa lohkoketjuja koskevaa tietämystä erilaisten kokeilujen ja pilottihankkeiden muodossa. Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää suomalaisyritysten lohkoketjuihin liittyvää kansainvälistä kilpailukykyä. Tutkimusosapuolina BONDissa toimivat VTT, Aalto yliopisto ja ETLA.
LyhytotsikkoBOND
AkronyymiBOND
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201631/12/2018