Bioinspiroituneet orgaaniset virtausakut ympäristöystävälliseen ja turvalliseen energian varastointiin

  • Peljo, Pekka (Vastuullinen tutkija)
  • Shahsavan, Mahsa (Projektin jäsen)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

BioFlow-projekti kehittää turvallisia ja ympäristöystävällisiä virtausakkuja ison mittaluokan energian varastointiin. Projektin tavoitteena on laskea energian varastoinnin hintaa ja mahdollistaa fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon alasajon. Ympäristöystävällisemmät sähköntuotantomuodot, kuten tuuli- ja aurinkovoima, tarvitsevat tuotannon suurta vaihtelua tasaamaan edullisia ja skaalautuvia energian varastointitapoja. Projektissa kehitetyt tietokoneavusteiset molekyylien seulontamenetelmät auttavat löytämään uusia virtausakkuihin sopivia ja ympäristöystävällisiä materiaaleja. Tutkimus tehdään Aalto-yliopiston ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä.
LyhytotsikkoBioFlow
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201931/08/2020

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.