Biochemical interconversion of alkanes to CO2 and electricity

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Sähköntuotanto ja -kulutus noudattavat usein eri jaksotusta, aurinkoenergiaa tuotetaan enemmän, kun aurinko paistaa, mutta samalla sähköntarve on pienempi. Tällaisen tuotanto/kulutus-epätasapainon tasaamiseksi tarvitaan energian varastointia, esim. muuttamalla sähkö polttoaineeksi myöhempää käyttöä varten. Syvänmeren mikrobit pystyvät muuttamaan metaanin hiilidioksidiksi ja sähköksi palautuvasti niin, että prosessia voitaisiin käyttää myös muuttamaan sähköylimäärä metaaniksi. Tätä prosessia ei vain toistaiseksi pystytä hyödyntämään, koska siihen tarvittavia mikrobeja ei ole tarjolla, eikä niiden toimintaa edes vielä ymmärretä. Projektimme tavoitteena hallita tämä energianmuutosprosessi ja ymmärtää siihen liittyvä biokemia sekä luoda samanlainen prosessi laboratorioskaalalla geneettisesti muokattujen mikrobien avulla. Biokemian soveltaminen tällä alueella luo uuden perustieteellisen tutkimuskohteen samalla mahdollistaen tulevaisuuden sähkövarastoinnin metaaniin hiilidioksidin avulla.
AkronyymiBioEle
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201931/08/2023

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.