BIO-BASED SMART MATERIALS AT BIOMATERIAL INTERFACE - BBI

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Yliopistojen ja yritysten BBI (Bio-based Smart Materials at Biomaterial Interface) yhteishankkeen päätavoitteena on kehittää uusia älykkäitä nanoselluloosa- ja lasipohjaisia biomateriaaleja yritysten kaupallistettavaksi. Tavoitteena on kehittää ja parantaa myös muunneltujen materiaalien tuotantoprosesseja. Uusien ja kustannustehokkaiden biomateriaalien sovelluskohteet ovat valtavat. Monilla teollisuusaloilla uudet ratkaisut voivat avata täysin uusia liiketoiminta- ja tuotantomahdollisuuksia. Uusilla ratkaisuilla halutaan vastata markkinoiden tarpeisiin ja vaatimuksiin siirtymällä mm. muovittomien biomateriaalien käyttöön. Jalostetut, kilpailukykyiset ja lisäarvoja tuovat biomateriaaleihin perustuvat lopputuotteet vahvistaisivat suomalaisen puuraaka-aineen sekä muiden aineiden hyödyntämistä kansainvälisillä markkinoilla. Yhteishankkeen verkostoitumisen arvona on vahvistaa suomalaisten pk-yritysten ja teollisuuden mahdollisuuksia lisätä liiketoimintaansa kansainvälisillä markkinoilla ja kasvattaa liikevoittoja. Yhteishanke vahvistaa yliopistojen strategisia tavoitteita tutkimustulosten hyödyntämisessä yliopisto- ja yritysyhteistyönä.
LyhytotsikkoBBI
AkronyymiBBI
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/05/201931/12/2021