Beyond Traditional Roll Service

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Useissa paperiteollisuuden tuotantolaitoksissa on käytössä jatkuvasti mittaavia laadunvalvontajärjestelmiä (QCS), joita olisi mahdollista käyttää nykyistä laajemmin koneensuuntaisen vaihtelun mittaamiseen ja sen hyödyntämiseen. BETTER-projektissa kehitetään laiteistoja, työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla tätä tietoa voidaan paremmin saada käyttöön sekä hyödyntää. Yksittäisten pyörivien telojen ja muiden koneenelimien aiheuttamia koneensuuntaisia vaihteluita voidaan erottaa signaalinkäsittelymenetelmillä mitatusta vaihtelusta. Tätä tietoa voidaan yhtäältä käyttää kunnonvalvontaan sekä vikatilojen tunnistukseen ja toisaalta lopputuotteen laadun parantamiseen. Projektin tulosten avulla voidaan parantaa paperin tuotantoprosessin tehokkuutta ja tuottavuutta.
AkronyymiBETTER
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202331/08/2026

Yhteistyöpartnerit

  • Aalto-yliopisto (johto)
  • Business Finland Oy
  • Rollresearch International Oy
  • Tapio Measurement Technologies Oy
  • UPM-Kymmene Oyj
  • Valmet Oyj