MALPE-koordinaatiosta integroivaan visiointiin

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Hankkeen perustiedot
Kaupungistuminen on dynaaminen ja monimuotoinen ilmiö. Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa BEMINE-hankkeessa parannamme ymmärrystä siitä, millaista tietoa kaupungistumisesta tulisi tuottaa, miten tietoa voidaan hyödyntää ja millaisia vaikutuksia tällä voisi olla kaupungistumisen kehityskulkujen muovaamisessa. Luomme sekä hankkeeseen että sen sidosryhmien työskentelyyn uusia tiedon hyödyntämisen, ennakoinnin ja ymmärryksen käytäntöjä. Ymmärrys paranee ja käytännön työkalut syntyvät yhteiskehittämällä.
Mikä on MALPE?
MALPE:lla tarkoitetaan maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen suunnittelun ja kehittämisen yhteistyötä. MALPE-toimintamalli auttaa sovittamaan yhteen eri sektorien näkökulmia.
Teoriassa mallin pitäisi tarjota hyvät mahdollisuudet tehokkaaseen yhteistoimintaan. Käytännössä MALPE-toimintamallin soveltaminen ei ole ollut ongelmatonta. Kaupunkiseudut eivät ole sen paremmin poliittisesti kuin hallinnollisestikaan yhtenäisiä ja yhdenmielisiä. MALPE-sektorien yhteistyön käytännön toteutukseen ei ole patenttiratkaisuja, vaan sekä valtiotason toimijoiden että kaupunkiseutujen on keksittävä “omat pyöränsä” yhä uudelleen eri tilanteissa.
Tärkeimmät tutkimuskysymykset
BEMINE-hankkeen tutkimuksellinen lähestymistapa on samankaltainen kuin MALPE-toimintamallissa: eri tutkimusotteita integroiva tieteidenvälinen näkökulma. Tutkimus keskittyy kaupungistumiseen liittyvien ilmiöiden ymmärtämiseen ja kaupungistumisen hallinnan ja ohjaamisen haasteisiin.
• Mitä ovat ne monimutkaiset ja alati muuttuvat yhteydet eri kehityskulkujen välillä, jotka eniten muovaavat tulevaisuuden kaupunkien mahdollisuuksia vastata vielä tuntemattomiin haasteisiin?
• Miten hallintoa, yhteistyöverkostoja sekä kansalaisten aktiivista osallisuutta tulisi asemoida osana tulevaisuuden kaupunkiseutujen viisasta kasvua?
Hankkeen edetessä asetamme uusia, tarkempia tutkimuskysymyksiä. Päämääränämme on löytää vastauksia myös hyvin käytännöllisiin kysymyksiin:
• Miten parantaa hallinnon sektoreiden välistä yhteistyötä käytännössä?
• Miten vapauttaa kaupunkiseutujen kapasiteetteja strategiseen ja aidosti integroituun kehittämistyöhön?
• Miten uusilla visioilla, malleilla, menetelmillä ja käytännöillä tuetaan kestävämpää, vähähiilisempää, onnellisempaa, terveempää, demokraattisempaa ja vauraampaa kaupungistumista?
Hankkeen tulokset löytyvät pääosin koko konsortion yhteiseltä sivustolta http://bemine.fi/
LyhytotsikkoSTN BeMInE/Mäntysalo
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/04/201607/02/2020

Tutkimustuotos

Evaluation of public transport policy formulation and implementation: Case study of 24 mid-sized Nordic cities

Weckström, C. & Mladenovic, M., 2020, julkaisussa : Transportation Research Procedia. 45, s. 979-986 8 Sivumäärä

Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArticleScientificvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto
 • 27 Lataukset (Pure)

  The gradual city-ness and town-ness of public service locations : Towards spatially sensitive sector policies

  Humer, A. & Granqvist, K., heinäkuuta 2020, julkaisussa : GEOFORUM. 113, s. 81-91 11 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArticleScientificvertaisarvioitu

  Open access
  Tiedosto
 • 1 Lataukset (Pure)

  The Landscape of Envisioning and Speculative Design Methods for Sustainable Mobility Futures

  Sustar, H., Mladenovic, M. & Givoni, M., 20 maaliskuuta 2020, julkaisussa : Sustainability . 12, 6, 2447.

  Tutkimustuotos: LehtiartikkeliReview ArticleScientificvertaisarvioitu

  Open access
  Tiedosto
 • 23 Lataukset (Pure)

  Aktiviteetit

  • 9 Hosting a visitor
  • 2 Vierailu ulkomaille
  • 1 Kokoomateoksen tai lehden erikoisnumeron toimittajuus
  • 1 Konferenssiesitelmä

  Lukas Smas

  Raine Mäntysalo (Host)
  6 kesäkuuta 20188 kesäkuuta 2018

  Aktiviteetti: Hosting a visitor

  Daniel Galland

  Raine Mäntysalo (Host)
  1 helmikuuta 20182 helmikuuta 2018

  Aktiviteetti: Hosting a visitor

  Simin Davoudi

  Raine Mäntysalo (Host)
  1 helmikuuta 20182 helmikuuta 2018

  Aktiviteetti: Hosting a visitor