Enzymer som katalysatorer i icke-naturliga syntetiska transformationer

  • Deska, Jan (Vastuullinen tutkija)
  • Naapuri, Janne (Projektin jäsen)
  • Liu, Yu-Chang (Projektin jäsen)
  • Jäger, Christina (Projektin jäsen)
  • Kiefer, Alexander (Projektin jäsen)
  • Blume, Fabian (Projektin jäsen)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Utvecklingen av nya och miljövänliga processer för tillverkning av kemiska produkter kommer att bli en stor utmaning för det framtida fossilfria samhället. Biologiska system, med sina naturliga katalysatorer - enzymerna - visar upp utmärkta egenskaper i detta avseende, men det finns fortfarande ett stort tomrum mellan kemistens krav och vad naturens system har att erbjuda. Ett stort hinder på vägen till ett genuint biobaserat maskineri för produktionen av högvärdiga kemikalier är bristen på särskilda enzymer för ett flertal grundläggande och viktiga kemiska transformationer. Detta Akademiprojekt syftar till att mer ingående studera enzymaktiviteter i icke-naturliga reaktioner. Våra resultat kommer att tillhandahålla oss med verktygen och förståelsen för att få arvet av mer än ett århundrade av framgångsrika kemiska utvecklingar in i en biologisk miljö, vilket samtidigt kommer att fungera som en grundsten för skapandet av nya skräddarsydda biosyntetiska produktionslinjer.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201631/03/2021

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 3 – Hyvä terveys ja hyvinvointi
  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia
  • SDG 12 – Vastuullinen kulutus ja tuotanto

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.