Finland-based Circular Ecosystem of Battery Metals

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Sekä Euroopan Unioni että Suomen valtio ovat hiljattain heränneet energian varastoinnissa käytettävien metallien, erityisesti litiumakkujen ja niiden valmistukseen liittyvien arvoketjujen strategiseen merkitykseen sekä niiden tarjoamiin huomattaviin liiketoimintamahdollisuuksiin. Koska aasialaiset toimijat hallitsevat akkuteollisuutta nykyään, riskinä on että Eurooppa menettää osan uusista liiketoimintamahdollisuuksista ja tulee entistä riippuvaisemmaksi raaka-aineiden ja valmiiden akkujen tuonnista. Suomen kaivoksissa tuotetaan akkuihin soveltuvia metalleja kuten kuparia, nikkeli, kobolttia ja sinkkiä, ja metallinjalostajat tuottavat akkukemikaaleja sekä kotimaisista että tuontiraaka-aineista. Akkumetalleihin liittyvän tuotannon arvo Suomessa vuonna 2015 oli arviolta 600 M€ ja kasvaa vuosittain. BATCircle-projektin päätavoitteena on löytää menetelmiä arvonlisän tuottamiseksi akkumetallien jalostusketjussa. Tavoitteen saavuttamiseksi kehitetään malmivarojen arviointi- ja tuotantomenetelmiä, tehostetaan metallien jalostus- ja akkujen kierrätysprosesseja sekä edistetään alan yritysten ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä ja pyritään löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia jo toimivien yritysten rajapinnoilla. BATCircle-projektikokonaisuuteen osallistuu neljä yliopistoa (Aalto, Oulu, Itä-Suomi ja Lappeenranta), kaksi tutkimuslaitosta (GTK,VTT), kahdeksan suuryritystä, 15 PK-yritystä ja kaksi kaupunkia. Yhteistyön odotetaan edesauttavan kiertotalouden periaatteita noudattavan akkumetalliekosysteemin muodostumista Suomeen.
AkronyymiBATCIRCLE
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201930/04/2021

Yhteistyöpartnerit

 • Aalto-yliopisto (johto)
 • Boliden Harjavalta Oy (Projektin osapuoli)
 • Boliden Kokkola Oy (Projektin osapuoli)
 • Fortum Waste Solutions Oy (Projektin osapuoli)
 • Harjavallan kaupunki (Projektin osapuoli)
 • Keliber Oy (Projektin osapuoli)
 • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT (Yhteishakija)
 • Latitude 66 Cobalt Oy (Yhteishakija)
 • Mawson Oy (Projektin osapuoli)
 • Norilsk Nickel Harjavalta Oy (Projektin osapuoli)
 • Suhanko Arctic Platinum Oy (Projektin osapuoli)
 • Suomen Malmijalostus Oy (Projektin osapuoli)
 • Teraloop Oy (Projektin osapuoli)
 • Tracegrow Oy (Projektin osapuoli)
 • Elementis Minerals Nickel Oy (Projektin osapuoli)
 • AkkuSer Oy (Yhteishakija)
 • CrisolteQ Oy (Yhteishakija)
 • FinnCobalt Oy (Yhteishakija)
 • Magsort Oy (Yhteishakija)
 • Terrafame OY (Yhteishakija)
 • Grafintec Oy (Projektin osapuoli)
 • Jervois Finland Oy (Projektin osapuoli)
 • Metso Oyj (Projektin osapuoli)
 • Business Finland Oy (Projektin osapuoli)
 • Fortum Power and Heat Oy
 • Geologian Tutkimuskeskus
 • Ima Engineering Ltd Oy
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Porin kaupunki
 • Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

 • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia
 • SDG 8 – Ihmisarvoinen työ ja taloudellinen kasvu
 • SDG 9 – Teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri
 • SDG 12 – Vastuullinen kulutus ja tuotanto
 • SDG 13 – Ilmastotoimet

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.