Avoimista pistepilvistä liiketoimintaa ja vaikuttavuutta (EkoPoint) - Kohti fotorealistisia avoimia datoja , Towards photo-realistic point clouds and open data (EKOPOINT)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Hankkeessa kokeillaan millaista elämyksellistä, tarkkaa ja avointa 3D:tä monipuoliset tuotannot elokuva-, musiikki-, kiinteistö-, matkailu- ja taidealoilla sekä muilla palvelualoilla tarvitsisivat liiketoimintansa tueksi. Hankkeessa kehitettävät 3D-aineistot ovat kuin valokuvia tai videoita todellisesta maailmasta, mutta ovat silti tietokoneella tehtyjä fotorealistisia virtuaalimalleja. Hankkeessa ratkotaan suurien datamäärien tarkoituksenmukaista jatkojalostamista tuotteiksi ja niiden jakamista erilaisissa formaateissa. Hankkeen tavoitteet ovat
• muodostaa toimiva pistepilviekosysteemi,
• tuottaa avoimia, kustannustehokkaita, tarkkoja ja arkistointikelpoista 3D-data-aineistoa ja konsepteja kohderyhmien käyttöön
• pilotoida ja kokeilla usean eri toimialan living labeissa erilaisia toteutuksia
• saada avoimilla 3D-aineistoilla ns. lisähyötyjä
• kehittää tehdyillä piloteilla uusia liiketoimintamahdollisuuksia living labeissa kohteina olevien tapausten perusteella, hyödyntäen laajasti sekä XR:ää että palvelumuotoilua tunnistaen jaettavan datan tietoturva ja turvallisuusriskit sekä datan omistajuudet.
• toteuttaa erilaisten aineistojen jakoa erilaisissa formaateissa ja alustoissa, kuten raakadatana tai luokiteltuna datana tai projektitiedostoissa CAD-alustoille tai pelimoottoreihin.
• jakaa osaamista Uudenmaan toimijoille

AkronyymiEKOPOINT Hyyppä (EAKR)
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202331/08/2025

Yhteistyöpartnerit

Rahoitus

  • EU: Other EU funding (structural funds)
  • Regional Council of Helsinki-Uusimaa

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.