Metallioksidien lämmönjohtavuuden säätäminen atomitasolla (ATOM-THERMOX)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Muokkaamalla materiaalien lämmönjohtavuutta atomitasolla pystytään luomaan uusia materiaaliratkaisuja esimerkiksi energiasektorin tarpeita varten. Uusia energiamateriaaleja tarvitaan mm. energiantuotannossa ja teollisuudessa syntyvän hukkalämmön hyödyntämiseen. Termosähköiset materiaalit mahdollistavat hukkalämmön muuntamisen suoraan sähköenergiaksi. Tutkimushankkeen tavoitteena on 1) kehittää uusia kvanttikemiallisia laskentamenetelmiä termosähköisten oksidimateriaalien lämmönjohtavuuden tutkimiseksi, 2) hyödyntää näitä menetelmiä uusien termosähköisten materiaalien räätälöinnissä ja 3) suunnitella optimaaliset materiaalikoostumukset ja niiden valmistusprosessit käytännön tasolla yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.
LyhytotsikkoATOM-THERMOX
AkronyymiATOM-THERMOX
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/201831/08/2022

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.