Metallioksidien lämmönjohtavuuden säätäminen atomitasolla (ATOM-THERMOX)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Muokkaamalla materiaalien lämmönjohtavuutta atomitasolla pystytään luomaan uusia materiaaliratkaisuja esimerkiksi energiasektorin tarpeita varten. Uusia energiamateriaaleja tarvitaan mm. energiantuotannossa ja teollisuudessa syntyvän hukkalämmön hyödyntämiseen. Termosähköiset materiaalit mahdollistavat hukkalämmön muuntamisen suoraan sähköenergiaksi. Tutkimushankkeen tavoitteena on 1) kehittää uusia kvanttikemiallisia laskentamenetelmiä termosähköisten oksidimateriaalien lämmönjohtavuuden tutkimiseksi, 2) hyödyntää näitä menetelmiä uusien termosähköisten materiaalien räätälöinnissä ja 3) suunnitella optimaaliset materiaalikoostumukset ja niiden valmistusprosessit käytännön tasolla yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.
AkronyymiATOM-THERMOX
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201831/08/2022

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.