Structure-preserving Algorithms for Kinetic Simulations of Plasmas

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Nykyiset menetelmät plasmojen kineettiseen simuloimiseen perustuvat laajalti hetkelliseen virheanalyysiin eivätkä sen vuoksi ole asymptoottisesti stabiileja. Tämän projektin tarkoitus on kehittää algoritmeja jotka eivät kärsi stabiiliusongelmista ja ovat luotettavia myös pitkissä simulaatioissa. Tutkimuksessa hyödynnetään matemaattista, niin kutsuttua metriplektistä viitekehystä ja kehitetään diskretointimenetelmiä jotka kunnioittavat säilymislakeja sekä takaavat entropian kasvun myös numeerisesti. Projektin lopputulos tulee mahdollistamaan numeerisesti stabiilin plasmojen kineettisen simuloinnin makroskooppisiin aikaskaaloihin asti, tähdäten fuusioenergian tutkimuksesta aina planeettojen magneettisten myrskyjen ja aurinkokunnan kaukaisimpien havaintojen ymmärtämiseen.
Akronyymi-
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/202131/08/2023

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.