Melualtistuksen yksilöllisten vaikutusten arvioiminen toistetuilla väliaikaisen kuulonaleneman mittauksilla

Projektin yksityiskohdat

LyhytotsikkoMobile TTS
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202031/08/2023