Pyöriviä koneita käyttävien tuotantolinjojen tekoälypohjainen optimointi

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Paperi- ja terästeollisuuden tyypillisessä tuotantoprosessissa useat roottorit kuljettavat ja muokkaavat tuotetta jatkuvatoimisella tuotantolinjalla. Tällaisen tuotannon kapasiteettia voivat rajoittaa konelinjan pyörivät koneet. Värähtelyt vähentävät lopputuotteen laatua ja vähentävät tuotannon kannattavuutta.

AI-ROT-projektissa kehitetään kattavaa pyörivistä koneista koostuvien tuotantolinjojen optimointia tekoälyavusteisesti. Hankkeessa sovelletaan erilaisia tekoälypohjaisia menetelmiä perustuen sekä tiedon täsmälliseen käsittelyyn ja toisaalta erittäin mukautuviin koneoppimismenetelmiin. Tuloksena saadaan arvokasta palauteinformaatiota perinteisiin teollisiin prosesseihin, kuten pyörivien koneiden suunnitteluun, käyttöön ja kunnossapitoon.

Tutkimuksessamme myös integroidaan tuotantokustannuksia ja tuotteen kokonaiskannattavuutta koskevia yritystietoja tuotannon suunnittelun, tuotantoparametrien ja kunnossapitotoimintojen optimoimiseksi.
LyhytotsikkoAI-ROT/Viitala
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/202131/12/2023

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 9 – Teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.