Kehittyneet nanokatalyytit sähkökemiallisessa energiateknologiassa

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Edulliset ja tehokkaat polttokennot ja vesielektrolyyserit ovat toimivan vetytalouden elinehto, ja vetytalouteen siirtyminen on kenties lupaavin puhtaista ja uusiutuvista vaihtoehdoista fossiilisten polttoaineiden käytölle. Koska polttokennojen ja elektrolyysereiden suorituskyvyn ja hinnan käytännössä määrää niiden katalyytit, on hyvien ja halpojen elektrokatalyyttien kehitys ensiarvoisen tärkeää. Tämän tutkimusprojektin tarkoituksena on kehittää uusia ja parempia katalyyttejä polttokennoihin ja elektrolyysereihin. Työssä pyritään ennen kaikkea korvaamaan harvinaisiin metalleihin pohjautuvat kalliit platinakatalyytit yleisemmillä ja halvemmilla vaihtoehdoilla, kuten siirtymämetalleilla (Fe, Ni, Co ja Cu), hiilellä tai typellä, mikä vähentäisi riippuvuutta platinavarannoista. Katalyyttisten sovellusten lisäksi näillä materiaaleilla on merkittävä potentiaali myös muissa energiasovelluksissa, kuten akuissa ja superkondensaattoreissa, ja magneetiikassa.
AkronyymiANCED
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201930/09/2021

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.