Alku - Alueellisista vahvuuksista kohti houkuttelevaa liiketoimintaympäristöä ja kestävää kuntataloutta

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Resurssitehokkuus, käsittäen taloudellisen - ja ympäristöllisen tehokkuuden, määrittää tulevaisuudessa entistä vahvemmin yritysten kilpailukyvyn kansainvälisillä markkinoilla. Kilpailukyky tullaan jatkossa saavuttamaan mahdollisimman kestävällä resurssitehokkuudella joka määrittyy toiminnan sijoittumisen kautta. Kunnat ja talousalueet jotka pystyvät tarjoamaan resurssitehokkaan ympäristön, nousevat jatkossa erittäin houkutteleviksi yrityksien, muiden toimijoiden ja asukkaiden kannalta ja on väistämätöntä että kunnat talousalueineen tulevat kilpailemaan yrityksistä kansainvälisesti määrittäen globaalin ekosysteemin rakennetta. Resurssitehokkaalla ympäristöllä mahdollistetaan tuotantorakenne, joka pystyy kilpailemaan globaalisti ulkoistettua tuotantomallia vastaan, jolla voidaan lisätä kunnallista ja kansallista vaurautta ja edesauttaa myös alhaalta ylös johdetun muutoksen toteutumista.

Tutkimushanke tuottaa ensimmäisen (talous)alueellisen resurssiatlaksen jolla voidaan tunnistaa, arvioida ja kehittää eri resurssivirtojen arvonluontia. Resurssiatlas on moniulotteinen ja läpinäkyvä mahdollistaen talousalueen resurssitehokkuuden suunnittelun sekä liiketoiminnallisien edellytyksien kehittämisen ja arvioinnin talousalueen tai yrityksen perspektiivistä. Työkalu skaalautuu yksittäisistä osa-talousalueista kansantaloudellisen taseen tarkastelutasolle. Tutkimuksessa selvitetään lisäksi miten talousalueen vahvuuksia voidaan hyödyntää alueen elinvoimaisuuden kehittämisessä, tuetaan Suomen ensimmäisen resurssioptimoidun talousalueen syntymistä ja skaalataan uutta tietoa tässä suhteessa Inka-ohjelman määritellyille talousalueille. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan uusia teknologisia ja toiminnallisia ratkaisuja joilla nähdään mm. merkittävää vientipotentiaalia.
LyhytotsikkoAlku
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/10/201531/05/2017
 • Spatial nature of urban well-being

  Ala-Mantila, S., Heinonen, J., Junnila, S. & Saarsalmi, P., 2018, julkaisussa: Regional Studies. 52, 7, s. 959-973 15 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArticleScientificvertaisarvioitu

  Open access
  Tiedosto
  18 Sitaatiot (Scopus)
  261 Lataukset (Pure)