Aivojen, mielen ja taudin kulun toiminnallinen yksillöllisyys

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Aivokuvantamisen tuottamat aktivaatiokartat toistuvat hyvin ryhmätasolla. Kartoissa on kuitenkin myös selkeää yksilöllistä vaihtelua. Tämä vaihtelu pitää ymmärtää, jotta aivokuvantamisen tulkittavuus paranisi ja sen valtavaa potentiaalia voitaisiin hyödyntää tehokkaasti tieteessä, kliinisessä työssä ja yhteiskunnassa. Hankkeemme vie aivokuvantamisen uudelle tasolle, ryhmätason kuvauksista yksilötason ennustamiseen. Selvitämme aivokuvantamismittarien yksilöllisiä piirteitä ja toistuvuutta yksilön sisällä, vaihtelevuutta yksilöiden välillä ja vaihtelun yhteyttä käyttäytymisen eroihin, hyödyntäen koneoppimismenetelmiä. Tavoitteemme on ennustaa aivokuvantamisdatasta yksilöllistä taudin kulkua neurologisilla potilailla (esim. aivoinfarkti, lievä aivovamma) sekä parantaa aivokuvantamisen herkkyyttä ryhmittelemällä yksilöitä aivokarttojen perusteella sukupuolen tai iän kaltaisten karkeiden luokittelujen sijaan. Työmme tekee aivotutkimuksesta informatiivisempaa, toistettavampaa ja tarkempaa.
AkronyymiSalmelin_konsortio
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202331/08/2027

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 3 – Hyvä terveys ja hyvinvointi

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.