AIBCX AI, Brands and Customer Experience

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Projektin päätavoitteena on luoda realistinen näkemys siitä, miten suomalaiset kuluttajiin keskittyvät brändit voivat hyödyntää tekoälyä brändinhallintatyössä ja siihen tiukasti linkittyvässä asiakaskokemuksen johtamisessa.Onnistuessaan hanke ei ainoastaan vauhdita tekoälyn käyttöönottoa kuluttajabrändeihin keskittyvissä yrityksissä Suomessa. Tavoitteenamme on lisäksi tukea suomalaisten kuluttajabrändeihin erikoistuneiden yritysten kasvua esimerkiksi: Auttamalla kuluttajabrändeihin erikoistuneita juuriltaan suomalaisia yrityksiä kehit-tämään uusia palveluita ja/tai palveluliiketoimintaa hankkeessa kehitettyjen tekoälyteknologioiden pohjalta, joilla on kansainvälistä kysyntää (ideaaliesimerkkinä yh-tiön X omistama reseptiikkapalvelu-algoritmi, joka voidaan myydä vastaaville palveluntarjoajille globaalisti). Luoda kuluttajabrändeihin erikoistuneiden yritysten keräämän datan ja tutkimusor-ganisaation osaamisella ympäristöjä, joissa yritykset voivat testata skaalautuvia tekoälyyn pohjautuvia palveluita
AkronyymiAIBCX
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm18/03/201918/09/2019

Yhteistyöpartnerit