AI Based Electricity Demand Response Market Predictor

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Taajuusohjattuja reservejä käytetään varmistamaan, että sähköverkon tuotanto ja kulutus pysyvät saman suuruisina. Näin verkon taajuus pidetään lähellä 50Hz lukemaa sähkökatkosten ehkäisemiseksi. Reservien tuotantoon on perinteisesti käytetty fossiilipolttoaineita. Aurinko- ja tuulisähkön tuotanto tuo lisähaasteita sähköntuotannon mukauttamiseksi kulutuksen mukaan. Vaihtoehtoinen tapa taajuusohjattujen reservien tuottamiseksi on kysyntäjousto, missä älykkäät kuormat ja sähkövarastot reagoivat automaattisesti verkon taajuuden muutoksiin. EU on ilmaissut vahvan sitoutumisen kysyntäjoustoon ja markkinoiden nopean kasvun mahdollistajana toimii esineiden internet sekä hajautetut energiaresurssit. Kysyntäjouston taloudellinen kannattavuus suhteessa fossiilienergiaan on kuitenkin merkittävä ongelma. Hankeen tarkoituksena on kehittää älykkäitä ratkaisuja, jotta kysyntäjouston kehittäminen olisi mahdollista markkinaehtoisesti. Käytämme tekoälyä kansallisten reservimarkkinoiden ennustamiseen sekä teollisuussektori spesifeihin ratkaisuihin, jotta markkinoilla toimivat tahot voisivat ennakoida kapasiteettiaan ja näin tehdä älykkäämpiä tarjouksia reservimarkkinoiden päivittäisissä tai viikoittaisissa huutokaupoissa. Ensimmäiset teollisuuskontaktit ovat olleet positiivisia ja tämän Co-creation hankkeen tavoitteena on tunnistaa avainpelurit ja markkinapotentiaali useilla kysyntäjoustolle relevantilla teollisuussektorilla. Verkottumisella tähdätään pilotteihin.
LyhytotsikkoAncillaryAI
AkronyymiAncillaryAI
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/08/201831/03/2019