Affordable nanocellulose based non-electrical filters to eliminate microbial contamination and harmful compounds from drinking water and waste water

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Nanoselluloosa on kasviperäinen nanokuiduista koostuva polysakkaridiverkosto. Sen vahvat mekaaniset ominaisuudet ja muokattava pintakemia tekevät tästä nanomateriaalista hyvän vaihtoehdon suodatinmateriaaliksi. Projektissa kehitettiin hopean antimikrobiaaliseen vaikutukseen perustuvaa vedenpuhdistusmateriaalia alkeellisiin olosuhteisiin hyödyntäen raaka-aineena edullista ja ympäristöystävällistä nanoselluloosaa. Lisäksi projektissa kehitettiin vedenlaatuanalytiikkaa materiaalien tehokkuuden arviointiin ja vedenpuhdistusprosesseihin liittyvien haasteiden kartoittamiseen kansainvälisellä tasolla. Projektin tavoite hopeananopartikkeleita sisältävän nanoselluloosapohjaisen materiaalin valmistamisesta toteutui, mutta materiaalin biosidivaikutuksen havaittiin riippuvan voimakkaasti ulkoisista tekijöistä, kuten bakteerien määrästä ja veden suolapitoisuudesta. Ongelma näyttää olevan yleinen hopeaan perustuvissa biosidimateriaaleissa. Hopeaa sisältävän antimikrobiaalisen vedenkäsittelymateriaalin toiminta kohdemaan alkeellisissa olosuhteissa vaatii täten vielä pohdintaa siitä, miten materiaalia voisi käytännössä hyödyntää osana vedenkäsittelyjärjestelmää. Suomi-Intia yhteishankkeeseen osallistuivat Aalto-yliopisto, Betulium Oy, Teollisuuden Vesi Oy, Indian Institute of Technology Madras ja InnoNano Research Private Ltd.
LyhytotsikkoCelluClean
AkronyymiCelluClean
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/06/201630/07/2018