AMICI - Aalto

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

AMICI-hanke kehittää teknologiaa tulevaisuuden ajoneuvoihin. Vahvassa muutosvaiheessa autoteollisuus on siirtämässä painopistettään kohti ohjelmistokehitystä. Tällöin on tärkeää, että auton ja sen tietojärjestelmien kuljettajalle (ja matkustajille) tarjoamat toiminnot ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä mutta riittävän informatiivisia ja turvallisia. Nämä vaatimukset korostuvat siirryttäessä osittain autonomisiin autoihin, joissa kuljettajan rooli tarkkailijana on tyystin erilainen kuin perinteisissä autoissa.

Hankkeessa kehitetään menetelmiä ajotilanteen koneelliseen ymmärtämiseen, erityisesti kuljettajan tilan tarkkailuun (esim. katseen suunta, vireystila). Tämä helpottaa esitettävän tiedon optimointia tilanteen ja tärkeyden mukaan. Toisaalta kehitetään myös ratkaisuja monimuotoiseen vuorovaikutukseen: joitakin tietoja esitetään näytöllä, toisia tilaäänellä, kolmansia tuntopalautteella. Valittava muoto riippuu esitettävästä tiedosta ja havaitusta ajotilanteesta. Uutena teknologia-alueena kehitetään LIDAR-tutkaratkaisujen hyödyntämistä auton sisätiloissa, mm ihmisten tilanteen havainnointiin ja uusiin käyttöliittymäratkaisuihin.

Hankkeen teknologisia ratkaisuja validoidaan prototyypeillä ja niiden avulla tehtävillä käyttäjätutkimuksilla. Eräs hahmoteltu prototyyppi yhdistää auton järjestelmiä sekä kuljettajan että matkustajien käyttöön eri puolilla autoa. Aiemmassa MIVI-hankkeessa kehitetty Origo -ohjauspyörä on keskeinen teknologia tämän kehityksen pohjana.

Hankkeeseen osallistuu 7 yritystä rinnakkaishankkeella, 6 yritystä in-kind-kontribuutioilla ja kaksi tutkimuslaitosta. Yritykset kehittävät hankkeessa mm. tekoälyä, tila-audiota, simulointia, haptiikkaa ja puheohjausta. Tuloksia integroidaan yhteiselle sovellusalustalle. Tutkimuslaitokset toisaalta tuovat kehitystyöhön uusimpia tutkimustuloksia ja toisaalta validoivat syntyneitä ratkaisuja tieteellisesti.
LyhytotsikkoAMICI
AkronyymiAMICI
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/05/202130/04/2023

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.