Automatic coordination of construction actors (ACTOR)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Rakennushankkeissa on matala tuottavuus sekä korkea viiveiden ja kustannusylitysten riski. Tuottavuusongelman ratkaisu liittyy suoraan rakennushankkeen hiilijalanjälkeen. Aiemmassa tutkimuksessa on havaittu selkeä linkki arvoa lisäävän asennusajan ja materiaalihukan välillä. Hiilipäästöjä voidaan vähentää myös lyhentämällä rakennushankkeen kokonaiskestoa. Projektin tavoitteena on tuplata asentajien asennustyön osuus ja sitä kautta lyhentää rakentamisen kokonaiskestoja ja materiaalihukkkaa. Tämä vähentää automaattisesti rakentamisen aikaisia hiilipäästöjä. Tuottavuusongelman juurisyy on rakennusprosessin kaaoottinen luonne. Paljon aikaa ja materiaaleja hukataan, koska kaikille työmaan toimijoille ei ole selvää, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi. Dataa alkaa pikkuhiljaa tulla saataville mutta sen kerääminen ei ole vielä systemaattista tai automaattista. ACTOR-hankkeen visio on saada aikaan automaattinen työnkulku tilannetiedon keräämisestä suoraan asentajalle välitettäväksi tiedoksi ilman manuaalisia vaiheita ja kuormittamatta työnjohtoa. Vision saavuttamiseksi tarvitaan tutkimusta ja kehitystä autonomiseen tilannetiedon keruuseen liittyen, datan yhteismitallistamisen osalta, datan analyysiin tekoälyn avulla ja eri toimijoiden tehtävien optimoimiseksi rakennusprosessin "digitaalisen kaksosen" avulla. Asentajille tarjotaan tehtävään, aikaan ja paikkaan sidottua tietoa hyödyntäen lisättyä todellisuutta (Mixed Reality (MR) ja Augmented Reality (AR)). Kehitettyjen ratkaisujen pitäisi vähentää työmaan sekavuutta asentajan näkökulmasta ja parantaa työnjohdon tehokkuutta. Lopputuloksena tavoitellaan asennusajan tuplaamista ja läpimenoaikojen puolittamista.
LyhytotsikkoACTOR - Seppänen - T21400
AkronyymiACTOR - Seppänen - T21400
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/202231/03/2024

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.