Aalto-TUTL- ADIC

  • Bossuyt, Sven (Vastuullinen tutkija)
  • Forsström, Antti (Projektin jäsen)
  • Antikainen, Jyrki (Projektin jäsen)
  • Smyl, Danny (Projektin jäsen)
  • Coren, Federico (Projektin jäsen)
  • Moslemian, Oldouz (Projektin jäsen)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Monien teollisuuden sovellusten kannalta on oleellista kyetä mittaamaan tarkasti mm. kappaleiden venymiä, muodonmuutoksia ja värähtelyjä, jotta kyetään arvioimaan kappaleiden käytönaikaista kestävyyttä. Yleisimmin käytetty mittaustapa on nykyisin kappaleen pintaan kiinnitettävät venymäliuskat. Niiden käyttö rajoittuu kuitenkin vain yksittäisiin kohtiin kappaleen pinnassa ja pieniin venymiin. Tarve kattavammalle ja tarkemmalle, yksittäisiin kohtiin rajoittumattomalle muodonmuutosmittausvälineistölle on olemassa laajassa mittakaavassa. Lupaavin teknologia edellä kuvatun puutteen ratkaisemiseen on digitaalinen kuvakorrelaatio (DIC). Sen avulla on mahdollista valvoa ja mitata pintojen ja kappaleiden muodonmuutoksia ilman fyysistä kontaktia pintaan kameroita apuna käyttäen. Vertaamalla aikavälein otettuja kuvia on mahdollista määrittää kappaleen pinnassa tapahtunut muodonmuutos. Tällaisella järjestelmällä kyetään tuottamaan reaaliaikaisesti ja nopeasti suuri määrä korkealaatuista kaksi- tai kolmiulotteista venymädataa. Nykyisissä DIC-mittausmenetelmissä on kuitenkin puutteita, erityisesti mitattavien pintojen kuvioinnin osalta. Digitaalinen kuvakorrelaatio tarvitsee pintaan kontrastieroja toimiakseen, koska muuten on mahdotonta laskennallisesti selvittää mitä muutoksia kunkin kuvan välillä on tapahtunut. Nyt esitetty uusi lähestymistapa (ADIC) tarjoaa ratkaisun kaikkiin perinteisiin kuviointiongelmiin. Lähestymistavassamme käytetään Aalto-yliopistolla kehitettyjä uusia menetelmiä; mikrokontaktitulostusta ja laskennallisesti optimoituja pintakuvioita. Menetelmä tuo useita etuja verrattuna perinteisiin kuviointimenetelmiin mm. mittaustarkkuudessa, toistettavuudessa ja kustannuksissa. Markkinoiden tarpeen takia olemme perustamassa osaamisemme varaan ”start-up”–yritystä. Tavoitteenamme on tarjota ensimmäisinä tuote, joka käsittää sekä sovellutuksen, asiakaskohtaisen kehittyneen kuvioinnin että kattavan osaamisen digitaalisesta kuvakorrelaatiosta.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/06/201731/12/2018

Yhteistyöpartnerit