Aalto-Oulu-R2B-(Smart Bubbles)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Syöpä on yksi haastavimmista sairauksista biologisen monimutkaisuutensa ja yhteiskunnalle aiheutuvan taakan vuoksi. WHO:n mukaan joka kuudes kuolemantapaus maailmanlaajuisesti johtuu syövästä. Euroopassa diagnosoitiin vuonna 2020 yli 560 uutta syöpätapausta 100 000 henkilöä kohden ja syöpäkuolleisuus oli 263 ihmistä samaan väestömäärään suhteutettuna. Korkea kuolleisuus johtuu osittain siitä, ettei oireettomia ja lieväoireisia syöpätapauksia havaita ajoissa. Perinteiset diagnostiset menetelmät perustuvat tyypillisesti elinten toimintahäiriöihin, ja kehittyneet molekyylikuvaustekniikat ovat kalliita ja saatavilla vain suurissa sairaaloissa. Tavoitteenamme on kehittää molekyylikuvantamisdiagnostiikkaan uutta teknologiaa, joka olisi halvempaa ja helpommin saatavilla kuin nykyiset diagnostiset tekniikat ja mahdollistaisi varhaisen vaiheen syöpädiagnoosin merkittävästi nykyistä laajemmalle osalle väestöä.
AkronyymiR2B_SmartBubbles
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/07/202331/12/2024