Etsi tutkimusprojekteja

Hae kaikesta sisällöstä

Suodattimet Projektit

Hae käsitteitä
Valitut suodattimet

Lämmöneristettyjen kuorimuuriseinien emissiot

Al-Neshawy, F. & Piironen, J.

01/01/201031/12/2011

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

PinView (Co) (CPsmall)

Sjöberg, M. & Laaksonen, J.

01/01/201031/12/2011

Projekti: EU: Framework programmes funding

DIEM/Interoperability

Oraskari, J., Hirvisalo, V., Gustafsson, T., Törmä, S., Rinne, M., Abdullah, H. & Meri, M.

01/01/201001/01/2013

Projekti: Business Finland: Strategic centres for science, technology and innovation (SHOK)

Saarinen Timo

Salmi, A.

01/01/201031/12/2011

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

Molekyylielektroniikka ja nanomittakaavan fotoniikka

Shevchenko, A. & Vapaavuori, J.

01/01/201031/12/2010

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

OM

Hirvola, A.

01/01/201031/03/2014

Projekti: Other external funding: Other government funding

Selluloosan perustutkimus funktionaalisten sovellutusten etsimiseen

Kontturi, E.

01/01/201031/12/2011

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

Transformative, Adaptive, Responsive and enGaging EnvironmenT

Järvelä, S., Heikura, T. & Ravaja, N.

01/01/201031/12/2014

Projekti: EU: Framework programmes funding

Lyhytaikainen plastisuus kuulokognitiossa

Jääskeläinen, I., Kauramäki, J. & Lahnakoski, J.

01/01/201031/12/2010

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

Towards Two-Person Neuroscience

Henriksson, L., Himanen, L., Saarinen, V., Mäntylä, T., Zhdanov, A., Jousmäki, V., Kujala, M., Pihko, E., Koskinen, M., Nurmi, T., Hari, R., Raij, T., Himberg, T., Bourguignon, M. & Pamilo, S.

01/01/201031/08/2015

Projekti: EU: ERC grants

Uuden sukupolven ydinreaktorit - polttoainevarat

Ala-Heikkilä, J., Laurila, E. & Rintala, L.

01/01/201031/12/2011

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

The time politics of everyday life

Jalas, M.

01/01/201031/12/2011

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

Laskennallinen kompleksisten systeemien tutkimuksen huippuyksikkö

Olsson, A., Iniguez Gonzalez, G., Marttinen, P., Virolainen, K., Kivisaari, P., Partanen, M., Saarimäki, H., Alho, J., Lahnakoski, J., Kauramäki, J., Smirnov, D., Salminen, N., Koistinen, O., Suhonen, P., Pan, R., Kujala, R., Piili, J., Parviainen, E. & Kettunen, J.

01/01/201031/12/2011

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

Emergenttien suurten rakenteiden itsejärjestäytyminen turbulenssissa

Leerink, S., Janhunen, S. & Korpilo, T.

01/01/201031/12/2010

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

Mittauksen ja signaalianalyysin teoria TMS-tutkimuksia varten

Mutanen, T., Sarvas, J. & Metsomaa, J.

01/01/201002/04/2012

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

Development of Emerging Industries

Maheshwaree, P., Jääskeläinen, M., Gustafsson, R. & Niiniharju-Järvinen, K.

01/01/201031/12/2011

Projekti: Business Finland: Other research funding

Kielellisen toiminnan järjestyminen ihmisaivoissa

Nora, A., Hulten, A. & Liljeström, M.

01/01/201031/12/2011

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

Adaptiivisen informatiikan huippuyksikkö

Raitio, J., Smit, P., Corona, F., Palomäki, K., Kurimo, M., Kaski, S., Lindh-Knuutila, T., Leppäaho, E., Raiko, T., Peltonen, J., Väyrynen, J. & Pöllä, M.

01/01/201031/12/2011

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

Suprajohtavat ja nanomekaaniset koherentit kvanttisysteemit

Sillanpää, M.

01/01/201001/01/2013

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

Sosiaalinen media kansalaisten ja julkishallinnon väliseen yhteistyöhön

Vuorimaa, P., Tukkinen, P., Laine, M. & Shestakov, D.

01/01/201031/12/2010

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

Kulutuksen käytännöt innovaatioiden lähteenä

Pantzar, M.

01/01/201009/12/2011

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

LANGNET: LANGNET

Räsänen, O.

01/01/201031/12/2013

Projekti: Tutkijakoulut

Systeemisen neurotieteen ja aivokuvantamisen huippuyksikkö

Carlson, S. & Pamilo, S.

01/01/201031/12/2011

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

Uudet bioakustisen monitoroinnin ja lintujen äänten analyysin menetelmät AveSound2

Räsänen, O., Laine, U. & Rasilo, H.

01/01/201031/05/2012

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

Kielellisen toiminnan järjestyminen ihmisaivoissa

Salmelin, R.

01/01/201009/12/2011

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

Alhaalta ylöspäin -menetelmällä valmistetut puolijohdenanorakenteet

Huhtio, T.

01/01/201030/11/2012

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

HIPERCO: Henkilöstöjohtaminen, työhyvinvointi ja yritysten tuloksellisuus (HIPERCO)

Taipale, T., Lindström, S., Tilev, K. & Niiniharju-Järvinen, K.

01/01/201031/12/2011

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

Muuttuva Venäjä: Muuttuva Venäjä

Kosonen, R. & Arola, N.

01/01/201031/12/2013

Projekti: EU:n rakennerahastot (EAKR ja ESR)

Electromechanical quantum coherent systems

Sillanpää, M., Ockeloen-Korppi, C., Lemettinen, J., Paraoanu, G., Kervinen, M. & Damskägg, E.

01/01/201031/10/2015

Projekti: EU: ERC grants

Modern Raman techniques in wood chemistry

01/01/201031/12/2011

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

Bottom-up assembled semiconductor nanostructures

01/01/201030/09/2012

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

Using Raman spectroscopy to investigate the micromechanics of microfibrillated cellulose reinforced composites

01/01/201031/12/2011

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

Tissue Engineering Products and Services: Safety, Traceability and Logistics in Future Regulatory Frameworks

Natri, O.

01/01/201031/12/2011

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

Synthesis, control, and hierarchical event modeling algorithms for sonic interactions design

01/01/201030/09/2012

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

Neuroverkkotekniikkaan perustuvan rakenneteknisen asiantuntijajärjestelmän kehittäminen sisäilman laadun arvioimista varten

Räsänen, R.

01/01/201030/04/2011

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

Optisiin lasiaaltojohteisiin muodostettujen hopeananopartikkelien tutkimus

01/01/201030/04/2011

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

Tuotantotalouden valtakunnallinen tohtoriohjelma

01/01/201031/12/2013

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

Localisation phenomena in Experimental Mechanics Measured using Appropriate Assumptions

Bossuyt, S.

01/01/201008/04/2015

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

Optical Characterization of novel materals for fiber technologies

01/01/201030/04/2011

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

Dynamic 3D resolution-enhanced low-coherence interferometric imaging

01/01/201031/12/2012

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

Samanaikaiset pisaroitumis- ja palamisprosessit

01/01/201030/04/2011

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

Päätöksenteon tukeminen WWW-ympäristössä

01/01/201031/12/2011

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

The world and Europe in 2025: Imagining the potential of the present

01/01/201031/12/2010

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

Moniskaalmallinnus biopolymeerien translokaatiolle nanoskooppisten huokosten läpi

Kanerva, P.

01/01/201031/12/2011

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

Evoluutio- ja klassisesten menetelmät hybridit päätöksenteon tukemiseen

01/01/201031/12/2010

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

Fysikaaliseen mallinnukseen perustuva virtuaaliakustiikka

Pätynen, J.

01/01/201031/12/2010

Projekti: Academy of Finland: Other research funding