6G Data-driven Distributed Cloud and Communication System

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Tietoteknisen infrastruktuurin siirtäminen pilvipalveluihin on ollut keskeinen tekninen mahdollistaja teollisuuden digitaalisessa murroksessa. Mobiiliteollisuus seuraa samaa suuntausta kehittäessään 5G-verkkoja kohti 6G:tä. Suuria liiketoimintapotentiaaleja on odotettavissa, kun pilvipohjaistetut matkaviestinverkot integroidaan uudella tavalla taustalla olevaan pilvipohjaiseen infrastruktuuriin, jossa viestintä- ja laskentakapasiteettia voidaan koota tarpeen mukaan räätälöityjen palvelujen tueksi. Tämä mahdollistaa erittäin joustavat ja tehokkaat yhteysratkaisut yrityksille ja vertikaaliselle teollisuudelle. Cloudify-6G-projektin tavoitteena on tutkia, kehittää ja validoida keskeisiä teknologioita, joilla tällainen yhteinen integroitu viestintä- ja laskentajärjestelmä voidaan toteuttaa. Projektissa keskitytään 6G-ratkaisuihin yrityksille ja vertikaaliselle teollisuudelle, ja siinä tutkitaan seuraavan sukupolven radioliityntäverkkojen arkkitehtuuria, pilvipohjaista suunnittelua, radiorajapinnan kehittämistä sekä tekoäly- ja koneoppimismenetelmiä, jotka yhdessä mahdollistavat radioliityntäverkon transformaation hajautetuksi pilvilaskenta- ja kommunikaatiojärjestelmäksi jossa pilvipohjaiset sovellukset ja radioverkon komponentit jakavat laskentaresursseja sekä yhdessä mukautuvat verkon palveluvaatimusten ja kuorman vaihteluihin. Tämmöinen radiopääsyverkko olisi nykyisiä suorituskykyisempi ja se saavuttaisi kustannussäästöjä sekä sitä kautta myös parantaisi 6G:tä hyödyntävän teollisuuden liiketoiminnan kestävyyttä. Projektissa tehdään yhteistyötä kolmen tutkimusorganisaation kesken, jotta keskeiset innovaatiot voidaan toteuttaa ja tulokset todentaa operaattoritason testiympäristössä. Matkapuhelinoperaattoreiden sekä vertikaalisten teollisuus- ja ohjelmistoyritysten tuella hankkeessa rakennetaan prototyyppialusta, jolla todennetaan projektin konsepti ja osoitetaan järjestelmän mahdollisuudet tukea alan vaativia käyttötapauksia.
AkronyymiCloudify-6G
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/05/202330/04/2026

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.