Lisensiaattityöpalkinto, hyvin suoritettu lisensiaatintyö sillanrakennustekniikan alalta Fabian Ahvenaisen rahasto, Finland

Palkinto: Palkinto tai huomionosoitus tuotoksesta

Myöntävät organisaatiotUniversity