Pirjo Sanaksenaho

Laitosjohtaja, Professori (Associate Professor)

Organisaatiot

Tutkimusalue

Opetan julkisten rakennusten suunnittelua kandidaatti- ja maisteritasolla arkkitehtiopiskelijoille. Koulurakennukset, päiväkodit, kulttuuri- ja kokoontumisrakennukset, toimistot ja terveys- ja hyvinvointialan rakennukset sekä hybridirakentaminen liittyvät opetusalaani. Johdan arkkitehtuurin laitoksella toimivaa Sosiaali- ja terveysalan rakentamisen tutkimusinstituutti SOTERAa sekä olen Aalto-yliopiston ihmislähtöisiin elinympäristöihin keskittyvän monialaisen toiminta-alustan Living+ platformin akateeminen vetäjä. Tutkimusintresseihini kuuluu myös modulaarinen rakentaminen, erityisesti uudet modulaariset oppimisympäristöt. Oma väitöskirjani käsitteli asuntosuunnittelua ja arkkitehtuurin historiaa, pientaloasumisen ihanteita 1950-1960-luvuilla. Tavoitteenani on myös edistää kuvataiteiden ja arkkitehtuurin vuoropuhelua, ja olenkin järjestänyt kursseja yhtestyössä Kuvataidekatemian ja arkkitehtuurin laitoksen kanssa. Opetin ennen rakennussuunnittelun professuuriani asuntosuunnittelua, joten myös asumiseen liittyvät kysymykset ovat itselleni läheisiä.

Näen arkkitehtuurin yhteiskunnallisen merkityksen tärkeänä, ja olen aktiivinen myös ammatillisissa verkostoissa, kuten Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn liittovaltuustossa ja Arkkitehtuurimuseon hallituksessa. Osallistun julkiseen keskusteluun arkkitehtuurista ja rakentamisesta mielelläni sekä sosiaalisessa mediassa että muilla foorumeilla.

Taustaa:

Taustani on käytännön suunnittelutyössä. Olen ollut Sanaksenaho Arkkitehdit Oy:n osakas vuodesta 1997. Toimistomme on suunnitellut opiskelija-asuntoja Vaasaan, kerrostaloja, vanhusten hoivakodin ja lasten päiväkodin Espooseen, yksityistaloja ja julkisia rakennuksia, kuten ekumeenisen taidekappelin Turkuun ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön talon Helsinkiin. Meillä on ollut projekteja myös Kiinassa: toimistomme kutsuttiin 2004 CIPEA-näyttelyyn (China International Practical Exhibition on Architecture) Nanjingiin ja kansainväliseen ORDOS100-projektiin Sisä-Mongoliaan sekä kutsukilpailuun Sino-Finnish centeristä Nanjingiin 2016. Sanaksenaho Arkkitehdit on ollut kutsuttuna Ventsian arkkitehtuuribiennalen päänäyttelyyn "Metamorph" vuonna 2004 ja olemme osallistuneet Biennalen pohjoismaisen paviljongin yhteisnäyttelyihin 1996 ja 2012. Projektejamme on julkaistu kansainvälisessä arkkitehtuurilehdistössä, niin painetuissa lehdissä kuin verkkojulkaisuissa.

Koulutus / tieteellinen pätevyys

  • Arkkitehti, Teknillinen korkeakoulu

Ammattipätevyydet

  • ,

    15 joulukuuta 2017 -

  • Arkkitehtuuri, Hyvinvointirakentaminen, Koti, Asuminen, Sotera, Asuntosuunnittelu, Rakennussuunnittelu, Julkiset rakennukset

ID: 89910