Anne Usvalampi

Organisaatiot

Koulutus / tieteellinen pätevyys

  • Tekn. toht., biotekniikka, Aalto-yliopisto

  • Tekn. lis., kemian tekniikka, Teknillinen korkeakoulu

  • Dipl.ins., kemian tekniikka, Teknillinen korkeakoulu

ID: 41731