Mia Andelin

Organisaatiot

Koulutus / tieteellinen pätevyys

  • Tekn. lis., maanmittaustekniikka, Aalto-yliopisto

  • Dipl.ins., maanmittaustekniikka, Teknillinen korkeakoulu

ID: 40729