Kirsti Keltikangas

Asiantuntija

Organisaatiot

Koulutus / tieteellinen pätevyys

  • Fil. toht., tekniikka, Aalto-yliopisto, Sähkötekniikan korkeakoulu

  • Kasvatust. maist., muu tai tuntematon opettajankoulutus, Helsingin yliopisto

ID: 67823