Pekka Kuivalainen

Organisaatiot

Koulutus / tieteellinen pätevyys

  • Fil. lis., muu tai tuntematon koulutusala, Helsingin yliopisto

  • Tekn. toht., muu tai tuntematon tekniikka, Teknillinen korkeakoulu

  • Tekn. lis., teknillinen fysiikka, Teknillinen korkeakoulu

  • Fil. maist., luonnontieteellinen ala, Helsingin yliopisto

  • Dipl.ins., teknillinen fysiikka, Teknillinen korkeakoulu

ID: 88694