Nanna Qvist

Koulutus / tieteellinen pätevyys

  • Fil. maist., muu tai tuntematon taiteiden tutkimuksen ala, Helsingin yliopisto

  • Hum. kand., englannin kieli, Helsingin yliopisto

ID: 83811