Maryam Roshan Kokabha

Koulutus / tieteellinen pätevyys

  • Kauppat. toht., tietojärjestelmätiede, Aalto-yliopisto

  • Kauppat. maist., liiketaloustieteet, Aalto-yliopisto

ID: 51120