Antti Snicker

Akatemiatutkija

Organisaatiot

Koulutus / tieteellinen pätevyys

  • Dipl.ins., teknillinen fysiikka, Aalto-yliopisto, Perustieteiden korkeakoulu

  • Tekn. kand., teknillinen fysiikka, Teknillinen korkeakoulu

ID: 42468