Insinööritieteiden korkeakoulu

Yksikkö: Koulu

Tutkimustuotokset

 1. 1992
 2. Julkaistu

  Valukomponentin suunnittelu mikrotietokoneympäristössä

  Vähämöttönen, V., 1992, Koneensuunnittelun XVII kansallinen symposium, Tampere, 4.-5.6.1992. Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu, Koneensuunnittelu, s. 137-150

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 3. Julkaistu

  Valukomponentin suunnittelu mikrotietokoneympäristössä

  Vähämöttönen, V. & Pellikka, E., 1992, Valun käytön seminaari, Tampere 9.4.1992. Tampere: Metalliteollisuuden keskusliitto, Valimoiden toimialaryhmä

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 4. Julkaistu

  Vapaan ja pakotetun konvektion virtaus ja lämmönsiirto

  Miettinen, A. & Aitta, T., 1992, Helsinki, (INVEST-teknologiaohjelma).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 5. Julkaistu

  Vapaan konvektion virtausmalleja

  Miettinen, A., 1992, Helsinki, (INVENT-teknologiaohjelma; nro 1).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 6. Julkaistu

  Vesienkäyttöä koskevat korvausperusteet

  Hollo, E. J., 1992, Hyödyn ja vahingon arviointi vesitaloudessa. Äijö, H., Siivola, L. & Vakkilainen, P. (toim.). Tampere, s. 387-394

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 7. Julkaistu

  Vesilainsäädäntö

  Hollo, E. J., 1992, Hyödyn ja vahingon arviointi vesitaloudessa. Äijö, H., Siivola, L. & Vakkilainen, P. (toim.). Tampere, s. 137-158

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 8. Julkaistu

  Vesilupatoimikunnan mietintö

  Kuusiniemi, K., 1992, julkaisussa : Ympäristöjuridiikka. 2, s. 48-50

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkelivertaisarvioitu

 9. Julkaistu

  Vesistöjen veden laadun arviointi: Johdanto

  Varis, O., 1992, Hyödyn ja vahingon arviointi vesitaloudessa. Äijö, H., Siivola, L. & Vakkilainen, P. (toim.). Espoo: Teknillinen korkeakoulu, Vesitalouden laboratorio, s. 279-282

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 10. Julkaistu

  Vesitaloudellisen aineiston tilastollinen analyysi ja koesuunnittelu

  Sirviö, H., Kettunen, J., Bärlund, I., Rankinen, K., Ahtela, I., Meriluoto, J., Koivusalo, H., Seppälä, J., Taskinen, A., Jalava, M. & Niini, S., 1992, Espoo, (Vesitalouden laboratorion monistesarja; nro 1).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 11. Julkaistu

  Viimeisen päälle museoesine vai ihmisten talo?

  Sumu, I., 1992, julkaisussa : Suomen Kunnallislehti. 20, s. 32-34

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 12. Julkaistu

  Viron maareformi

  Leväinen, K. I., 1992, julkaisussa : Maanmittaus. 2, s. 75-87

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkelivertaisarvioitu

 13. Julkaistu

  Viron maareformiin liittyvistä tekijöistä

  Leväinen, K. I., 1992, Maanmittaustieteiden päivät. Otaniemi 22.-23.10.1992. Espoo, s. 15

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 14. Julkaistu

  Virtaukset ja kulkeutuminen maaperässä

  Al-Soufi, R., 1992, Hyödyn ja vahingon arviointi vesitaloudessa. Äijö, H., Siivola, L. & Vakkilainen, P. (toim.). Espoo: Teknillinen korkeakoulu, Vesitalouden laboratorio, s. 231-242

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 15. Julkaistu

  Visualisation of 3-dimensional Cylinder Shape Measurement Results

  Nyberg, T. & Hiekkanen, K., 1992, 4th International Symposium on Dimensional Metrology in Production and Quality Control, June 22-25, Tampere. Tampere: ISMQC

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 16. Julkaistu

  VNIS '91 kokosi ajoneuvonavigoinnin asiantuntijat Michiganiin

  Karppinen, A., 1992, julkaisussa : Suomen Autolehti. 59, 1, s. 34-35

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 17. Julkaistu

  Waterfronts, possible lessions in complex and sensitive planning

  Radovic, R., 1992, IFHP Conference, Woningraad, Almere, Netherlands. IFHP, s. 11-14

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 18. Julkaistu

  Water quality modeling of rivers and lakes

  Somlyody, L., 1992, Laxemburg, Itävalta.

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 19. Julkaistu

  Water quality of the Nitra River, Slovakia - analysis of organic material pollution

  Varis, O. & Somlyody, L., 1992, Laxemburg, Itävalta.

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 20. Julkaistu

  Water treatment technology in Finland

  Kiuru, H., 1992, Finnish-French Symposium on Water Supply and Sewarage. Espoo: VTT, s. 54-70

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 21. Julkaistu

  Wind Tunnel Tests of Two Kiel-Type Total Pressure Types

  Fagerström, B., Renko, K. & Kere, P., 1992, Otaniemi, (Series T; nro T-55).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 22. Julkaistu

  Ydinjätteet järjestykseen: geologisten tekijäin huomioon-otto

  Niini, H., 1992, Espoo, (Julkisrahoitteisen ydinjätetutkimuksen raportti; nro TKK-JYT 8-92).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 23. Julkaistu
 24. Julkaistu

  Yhteissuunnittelun käyttö lähiöiden peruskorjaamisessa. Kerros-projektin seurantaraportti

  Autio, U., 1992, Espoo, (Yhdyskuntasuunnittelun täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja; nro C 14).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 25. Julkaistu

  Yksikkökustannustieto

  Kankainen, J., 1992, Helsinki, (Vesi- ja ympäristöhallitus).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 26. Julkaistu

  Yleissuunnittelu

  Airila, M. & Väänänen, P., 1992, Espoo, (Julkaisu/Koneensuunnittelun laboratorio; nro C 245).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 27. Julkaistu

  Yleisten teiden liikenneturvallisuus taajamissa

  Salonen, M., 1992, Helsinki, s. 109, (Tielaitoksen selvityksiä; nro 72/1992).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 28. Julkaistu

  Ympäristökuva ja symboliikka.Ympäristökuvan ja siihen liittyvien merkitysten analysointimetodiikasta

  Tuovinen, P., 1992, Espoo, (Yhdyskuntasuunnittelun täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja; nro A 20).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 29. Julkaistu

  Ympäristölainsäädäntö yhdentymiskehityksen valossa

  Hollo, E. J., 1992, julkaisussa : Ympäristöjuridiikka. 3-4, s. 7-12

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli

 30. Julkaistu

  Ympäristölupauudistuksen aineellisista vaikutuksista

  Kuusiniemi, K., 1992, julkaisussa : Defensor Legis. 11-12, s. 845-862

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkelivertaisarvioitu

 31. Julkaistu

  Ympäristöluvat eurooppalaisessa ympäristöoikeudessa

  Kuusiniemi, K., 1992, Euroopan Yhteisön ympäristöoikeus. Helsinki: Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry., s. 139-160

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 32. Julkaistu

  Ympäristön pilaamisen lupajärjestelmä

  Kuusiniemi, K., 1992, Ympäristö ja laki, ympäristölainsäädännön opas. Ekroos, A. -T-K. M. (toim.). Tampere, s. 63-86

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 33. Julkaistu

  Ympäristönsuojelu ja immissioajattelu

  Kuusiniemi, K., 1992, Helsinki, s. 894.

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 34. Julkaistu

  Ympäristötalous dynaamisena kaoottisena systeeminä: Epävarmuus, palautumattomuus, ennustettavuus ja kestävä kehitys (Environmental Economy as a Dynamic Chaotic Systems: Uncertainty, Irreversibility, P

  Isomäki, H., 1992, Workshop of the Finnish Society for Future Studies, Kuortane, Finland, 12-14 August 1992. Finnish Society for Futures Studies, s. 11

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 35. Julkaistu

  Zig-Zag Martensite Formed at Low Temperatures

  Liu, Y. & Pietikäinen, J., 1992, julkaisussa : Scripta Metallurgica et Materialia. 27, s. 887-892

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkelivertaisarvioitu

 36. Julkaistu

  Öljyvoidellut liukulaakerikokeet keraameilla

  Salonen, P., 1992, Espoo, (Julkaisu/Koneensuunnittelun laboratorio; nro C 237).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 37. 1991
 38. Julkaistu

  'Solution of Flexural-Torsional Stability Problem for a Column with Singly Symmetric Open Cross-Section

  Paavola, J. & Salonen, S., 10 lokakuuta 1991, Conferinta de Constructii Metalice, Timisoara, Romania. s. 45-55 11 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 39. Julkaistu

  A Finite Element Technique for Thin-Walled Girders

  Paavola, J., 27 elokuuta 1991, Second World Congress on Computational Mechanics, IACM, : Technical University of Stuttgart. s. 568-571 4 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 40. Julkaistu

  Solution of Flexural-Torsional Stability Problem for a Column with Singly Symmetric Open Cross-Section

  Paavola, J. & Salonen, S., 5 kesäkuuta 1991, Lappeenranta Technical University, E. Niemi, Lappeenranta: Proceedings of the 4th Finnish Mechanics Days. s. 369-376 8 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 41. Julkaistu
 42. Julkaistu

  Estimation and control of the single sludge wastewater treatment processes

  Pelkonen, M. & Tenno, R., 1991, Espoo, (Report series. Helsinki University of Technology).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 43. Julkaistu

  Muodonmuutokset ja kiinteät paikalliset karteesiset koordinaatit

  Paavola, J. & Salonen, E-M., 1991, julkaisussa : Rakenteiden mekaniikka. 24, 3, s. 38-55 17 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Lehtiartikkelivertaisarvioitu

 44. Julkaistu

  Thermodynamic Analysis of a Pulse Combustion System and its Application to Gas Turbines

  Lampinen, M., Köykkä, M. & Turunen, R., 1991, Espoo, s. 32, (Report; nro 60).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 45. Julkaistu

  Traffic Flow and Level of Service on High-Class Two-Lane Rural Roads in Finland

  Enberg, Å. & Pursula, M., 1991, The International Symposium on Highway Capacity, Karlsruhe, Germany, July 24-27, 1991. Brannolte, U. (toim.). Rotterdam/Brookfield: BALKEMA, s. 119-126

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 46. Julkaistu

  Tutkimus säädettävän turboahtimen vaikutuksista nopeakäyntisen kulkuneuvodieselmoottorin suoritusarvoihin

  Turunen, R., 1991, Espoo, s. 44, (Tutkimusselostus; nro 59).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 47. 1990
 48. Julkaistu

  Numerical/Analytical Model for Heat Transfer in Fire Protected Steel Structures

  Paavola, J. & Stenberg, R., 10 toukokuuta 1990, III International Symposium on Fire-Protection of Buildings: Eger, Hungary. s. 35-44

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 49. Julkaistu

  A Modelling of Unsteady Air Flow in the Resonance Charging System of High Speed Diesel Engines

  Turunen, R., 1990, Helsinki, s. 126, (Acta Polytechnica Scandinavica).

  Tutkimustuotos: Työpaperi

 50. Julkaistu

  A Study of Curved Thin-Walled Girders

  Paavola, J., 1990, Civil Engineering and Building Construction Series No. 94: Acta Polytechnica Scandinavica, Helsinki. 91 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

 51. Julkaistu

  Experience with a Chemically-Doped Fine-Grained Model Ice

  Ilves, L. & Jalonen, R., 1990, Proc. 10th IAHR Int. Symp. on Ice, Espoo, Finland, 1990. Espoo, Finland: TKK, s. 639-651

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussa

 52. 1989
 53. Julkaistu

  Method for volume reduction of low activity organic wastes from nuclear power plants by anaerobic decomposition

  Tusa, E., Määttä, R. & Ruuskanen, A., 1989, Patenttinumero USA, 4,861,519

  Tutkimustuotos: Patentti

 54. 1988
 55. Julkaistu

  Modelling the Fire Behaviour of Multistorey Buildings

  Kouhia, R., Paavola, J. & Tuomala, M., 6 kesäkuuta 1988, International Association for Bridge and Structural Engineering, : 13 th. IABSE Congress, Helsinki. s. 623-628 6 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/konferenssijulkaisussavertaisarvioitu

ID: 17978