Sähkötekniikan korkeakoulu

Tutkimustuotos

Suodatin
Book
2019

Applied Stochastic Differential Equations

Särkkä, S. & Solin, A., huhtikuuta 2019, Cambridge University Press. 324 Sivumäärä ( Institute of Mathematical Statistics Textbooks)

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Open access

Boundary conditions in electromagnetics

Lindell, I. & Sihvola, A., lokakuuta 2019, Hoboken, NJ, USA: JOHN WILEY & SONS. 272 Sivumäärä (IEEE Press Series on ELectromagnetic Wave Theory)

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

2018

Distributed averaging and balancing in network systems

Hadjicostis, C. N., Domínguez-García, A. D. & Charalambous, T., 1 tammikuuta 2018, 2-3 toim. Now Publishers Inc. 194 Sivumäärä (Foundations and Trends in Systems and Control)

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

4 Sitaatiot (Scopus)

Elektroniikka ja sähkötekniikka

Silvonen, K., 1 syyskuuta 2018, 1 toim. Helsinki: Otatieto. 504 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

Robust Statistics for Signal Processing

Zoubir, A. M., Koivunen, V., Ollila, E. & Muma, M., 2018, Cambridge: Cambridge University Press.

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

2017

Modern Electromagnetic Scattering Theory with Applications

Osipov, A. V. & Tretyakov, S., 2017, JOHN WILEY & SONS. 806 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Piirianalyysi: Osa 2, Muutosilmiöt, systeemifunktiot ja siirtojohdot

Valtonen, M. & Lehtovuori, A., 2017, Martti Valtonen. 350 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Speech Coding: with Code-Excited Linear Prediction

Bäckström, T., huhtikuuta 2017, 235 Sivumäärä (Signals and Communication Technology)

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

2016

Handbook of Research on Fuzzy and Rough Set Theory in Organizational Decision Making

Sangaiah, A. K., Gao, X. Z. & Abraham, A., 17 lokakuuta 2016, 473 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

1 Sitaatiot (Scopus)
2015

Communication Acoustics An Introduction to Speech, Audio and Psychoacoustics

Pulkki, V. & Karjalainen, M., 2015, United Kingdom: Wiley.

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Cybersecurity for Decisionmakers

Limnéll, J., Salminen, M. & Majewsky, K., 2015, Jyväskylä.

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

Handbook of silicon based MEMS materials and technologies

Tilli, M., Motooka, T., Airaksinen, V-M., Franssila, S., Paulasto-Kröckel, M. & Lindroos, V., 2015, 2nd edition toim. London: Elsevier. 787 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

Multiforms, Dyadics, and Electromagnetic Media

Lindell, I. V., 2015, Hoboken, New Jersey: Wiley.

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Semiconductor THz Technology: Devices and Systems at Room Temperature Operation

Carpintero, G., García Muñoz, L. E., Hartnagel, H. L., Preu, S. & Räisänen, A. V., 24 heinäkuuta 2015, Singapore: Wiley. 402 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

46 Sitaatiot (Scopus)

贝叶斯滤波与平滑 (Bayesian filtering and smoothing)

Särkkä, S., 2015, Cambridge University Press.

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

2014

An Introduction to Harmony Search Optimization Method

Wang, X., Gao, X. & Zenger, K., 2014, USA. 88 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Smartphone Energy Consumption: Modeling and Optimization

Tarkoma, S., Siekkinen, M., Lagerspetz, E. & Xiao, Y., 2014, Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

46 Sitaatiot (Scopus)

Thermodynamics, Diffusion And The Kirkendall Effect In Solids

Paul, A., Laurila, T., Vuorinen, V. & Divinsky, S., 2014, Germany. 548 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

150 Sitaatiot (Scopus)
2013

Bayesian Filtering and Smoothing

Särkkä, S., 2013, New York, USA: Cambridge University Press.

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Design of Rotating Electrical Machines

Pyrhönen, J., Jokinen, T. & Hrabovcová, V., 2013, 2nd ed. toim. Chicherter, United Kingdom.

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Enformaatioteoria : elämänvoiman perusteet : tarina emergoituvasta energeettisestä (in)formaatiosta

Hyötyniemi, H., 2013, Helsinki: Luonnonfilosofian seura. 227 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookGeneral public

Sähkömagneettinen kenttäteoria: 1. Staattiset kentät

Lindell, I. & Sihvola, A., 2013, 7. korjattu painos toim. Helsinki: GAUDEAMUS.

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

Sähkömagneettinen kenttäteoria: 2. Dynaamiset kentät

Sihvola, A. & Lindell, I., 2013, 6. korjattu painos toim. Helsinki: GAUDEAMUS.

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

Trust Management in Mobile Environments: Autonomic and usable models

Yan, Z., 2013, USA. 274 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

20 Sitaatiot (Scopus)
2012

An Introduction to Communications Ecosystems

Kilkki, K., 2012, North Charleston, SC, USA. 342 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Continuous-Time Low-Pass Filters for Integrated Wideband Radio Receivers

Saari, V., Ryynänen, J. & Lindfors, S., 2012, ACSP Analog Circuits and Signal Processing, Springer. 189 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

Interfacial Compatibility in Microelectronics: Away From the Trial and Error Approach

Laurila, T., Vuorinen, V., Turunen, M., Mattila, T. T., Paulasto-Kröckel, M. & Kivilahti, J., 2012, Germany. 217 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Mittaustekniikan perusteiden laboratoriotyöt

Pietiläinen, A., Merimaa, M., Niemi, T., Kärhä, P., Ojanen, M. & Shpak, M., 2012, 19. korjattu painos toim. Espoo: Aalto ARTS Books. 125 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

Optiikan perusteet

Ikonen, E. & Laurila, T., 2012, 5. korjattu p. toim. Espoo: AALTO-YLIOPISTO. 123 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

2011

Laadukkaan mittamisen perustee

Hiltunen, E., Linko, L., Hemminki, S., Hägg, M., Järvenpää, E., Saarinen, P., Simonen, S. & Kärhä, P., 2011, Espoo: Metrologian neuvottelukunta ja Mittatekniikan keskus MIKES. 134 Sivumäärä (MIKES julkaisu. J; Vuosikerta 2011, nro 4)

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

Open access

Mittaustekniikan perusteiden laboratoriotyöt

Pietiläinen, A., Merimaa, M., Niemi, T., Kärhä, P., Ojanen, M. & Shpak, M., 2011, 18. korjattu painos toim. Espoo: Aalto ARTS Books. 125 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

Piirianalyysi, Osa 1, Tasa- ja vaihtovirtapiirien analyysi

Valtonen, M. & Lehtovuori, A., 2011, Helsinki: Martti Valtonen.

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

Radiotekniikan perusteet

Räisänen, A. & Lehto, A., 2011, Helsinki: GAUDEAMUS Helsinki University Press. 286 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

Real-Time Systems Design and Analysis: Tools for the Practitioner

Laplante, P. A. & Ovaska, S. J., 2011, 4th ed. toim. Hoboken, NJ: JOHN WILEY & SONS. 560 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

55 Sitaatiot (Scopus)

Sähkömagneettisen kenttäteorian harjoituskirja

Sihvola, A., 2011, 6 toim. Helsinki: Helsinki University Press. 490 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

Sähköverkot 1: järjestelmätekniikka

Elovaara, J. & Haarla, L., 2011, Helsinki: GAUDEAMUS Helsinki University Press.

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

Sähköverkot 2: johdot ja asemat

Elovaara, J. & Haarla, L., 2011, Helsinki: GAUDEAMUS Helsinki University Press.

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

Transmission Grid security, A PSA Approach

Haarla, L., Koskinen, M., Hirvonen, R. & Labeau, P-E., 2011, Lontoo.

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

10 Sitaatiot (Scopus)
2010

Mittaustekniikan perusteiden laboratoriotyöt

Shpak, M., Pietiläinen, A., Merimaa, M., Niemi, T., Kärhä, P. & Ojanen, M., 2010, 17. korjattu painos toim. Espoo: Aalto ARTS Books. 125 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

2009

Elektroniikka ja puolijohdekomponentit

Silvonen, K., 2009, Helsinki: GAUDEAMUS Helsinki University Press. 501 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

Machine vision in mineral concentration - Measurements, control, applications

Kaartinen, J., 2009, U.S.A., U.K. 112 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Metamaterials and Plasmonics: Fundamentals, Modelling, Applications.NATO Science for Peace and Security Series - B: Physics and Biophysics

Zouhdi, S., Sihvola, A. & Vinogradov, A. P., 2009, Dordrecht. 305 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Mittaustekniikan perusteiden laboratoriotyöt

Pietiläinen, A., Merimaa, M., Niemi, T., Kärhä, P. & Ojanen, M., 2009, 16. korjattu painos toim. TKK. 118 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

Systems engineering in wireless communications

Koivo, H. & Elmusrati, M., 2009, Chichester, West Sussex, UK: JOHN WILEY & SONS. 356 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

20 Sitaatiot (Scopus)

Sähkön pitkä historia

Lindell, I., 2009, Helsinki: GAUDEAMUS. 454 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

Sähkötekniikka ja piiriteoria

Silvonen, K., 2009, Helsinki: GAUDEAMUS Helsinki University Press. 447 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

2008

Design of Rotating Electrical Machines

Pyrhönen, J., Jokinen, T. & Hrabovcova, V., 2008, Great Britain: JOHN WILEY & SONS. 512 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu

1019 Sitaatiot (Scopus)

Sähkönjakelutekniikka

Lakervi, E. & Partanen, J., 2008, Helsinki. 285 Sivumäärä

Tutkimustuotos: KirjaBookProfessional

2007

Automaatiosuunnittelun prosessimalli - Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana

Strömman, M., Hirvonen, J., Hukki, K. & Tommila, T., 2007, Helsinki: Suomen Automaatioseura ry. (SAS julkaisusarja; nro 35)

Tutkimustuotos: KirjaBookScientificvertaisarvioitu